Loctite®乐泰隶属于汉高,于1997年成为汉高旗下品牌,因优质胶粘剂和密封剂而闻名于世。50多年前厌氧技术问世,自此之后乐泰产品广泛应用于各个行业的机器和组件中。

乐泰产品提供适用于整个胶粘技术和制造过程的解决方案,它们应用于电子、汽车、航空航天和生物医学等领域。

乐泰提供的远不止优质产品,它针对多种工业环境中的特定问题提供有效的解决方案。乐泰的工程师、化学师和销售人员通过与客户合作,了解其问题并加以解决。他们将思想观念转化为实际解决方案并整合资源,创造让客户受益的先进技术。


主要的运用:

螺纹锁固            管螺纹密封

固持               热熔胶粘剂

结构粘结            脱模剂

平面密封            光固化胶粘剂

瞬间粘结            工业维护维修